Pabėgėliai

Pasvertai emocingas, gana argumentuotas rašinys Delfyje patraukė mano dėmesį. Nustebino ir rašinio komentatorių vertinimų tendencijos - prieštaraujančių beveik nėra. Vadinasi, migrantų problema aktuali visoms stovykloms:  juk "beretės" ir huilo "vatnikai" vaikšto tais pačiais šaligatviais, kvėpuoja tuo pačiu Lietuvos oru, vargsta, vegetuoja ar klesti mūsų šalyje, Europoje. Bandžiau susisiekti su Delfiu, kad bent žodinį leidimą gaučiau to rašinio perpublikavimui Margutyje. Nepavyko, sekmadienis, mat. Todėl savivaliauju, manydamas, kad to rašinio autorius - Delfio skaitytojas, neapeliuos į autorines teises. Juk už pilietinę poziciją prašyti pinigų - nei šis nei tas. O ir komentatoriai skatina išversti tą tekstą į daugiau kalbų ir pakišti EU nukvakėliams (ar gudriems ir toliaregiškiems aferistams) panosėn. Antra vertus, Delfio platybėse tas tekstas tikrai pasimes, nors jo "aštrumas" chronologiškai ir neapibrėžtas. Žodžiu, tai skaitytojo nuomonė, kuriai sunku prieštarauti. O čia tas rašinys, atsižvelgiant į Margučio tinklaraščių "gimstamumą", kybos ilgai ir nuobodžiai.


Apie vertingus ir nevertingus žmones: gal ne tais pabėgėliais rūpinamės?

O štai Lietuva, Latvija, Lenkija ir kitos ES šalys yra skolingos arabams ir afrikiečiams už kolonialistinę 19 amžiaus politiką. Skolingos už Apartheidą Pietų Afrikoje. Azijai skolingos už Raudonųjų Khmerų žiaurumus, už Pol Potą.

Šimtai tūkstančių žmonių vargsta sausakimšose salose, perpildytose stovyklose. Visi tie žmonės – bėgantys nuo karo Sirijoje, Eritrėjoje, Somalyje... Ir per visas televizijas ir spaudą bei radiją mes girdime raginimus – mūsų, kaip krikščionių, pareiga priimti tuos bėdžius, priglausti, pamaitinti, aprūpinti pragyvenimo šaltiniu, nes mes esame jiems skolingi už praeities skriaudas, kurias padarė imperialistinės Europos politikos tiek Afrikoje, tiek Azijoje. Todėl mūsų pareiga atiduoti jiems mūsų protėvių skolas. Nes mes juk nesame beširdžiai, suprantame, jog kiekvieno doro žmogaus, tikro krikščionio pareiga padėti visiems, visur ir visada. O jau po to, kai buvo išplatinta nuotrauka to nuskendusio vaikiuko, tai iš vis dauguma Vakarų vadovų ir žiniasklaidos atstovų, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų prapliupo gailesčio ir užuojautos kupinomis kalbomis. Jungtinės Karalystės, iki tos siaubingos nelaimės nelabai norėjusios įsileisti daugiau vargstančiųjų į savo šalį, premjeras suskubo nuplauti savo šalies dėmę ir pareiškė, kad tas siaubingas vaikas, gulintis negyvas pakrantėje, privertė peržiūrėti savo elgesį, privertė perkainoti moralines vertybes ir dabar JK priims dar 20.000 karo pabėgėlių, nes nežmoniška, kad žmonės žūsta pakeliui į saugias šalis. Vokietija pati plačiai atvėrė savo kiemo vartus ir plačiu mostu pakvietė daugelį pavargėlių pasišildyti prie židinio ir pavalgyti prie gausaus vokiško stalo. Ir ne tik pažadėjo priimti kuo įmanoma daugiau tų vargstančių žmonių pati, tačiau ir pakvietė, draugiškai paragino ir kitas ES šalis, kurios ne tokios supratingos ir atjaučios, priimti tuos bėdžius iš Sirijos. Nes mes juk esame krikščionys, kuriems svetimo skausmo nebūna. Juk mes, visa ES, užjaučiame karo išvargintus sirus, karo ir bado nualintus afrikiečius, o ir bendrai, mes užjaučiame visus vargstančius žmones ir krikščioniškai norime jiems padėti. Nes jei kur nors vyksta karas, tai ES yra moraliai ir materialiai įpareigota padėti vargstantiems, priglausti bėgančius nuo karo siaubų. Bet. Bet ne viskas taip gražu lyg pasakoje apie Pelenę ir krikštamotę fėją.

Kažkas negražaus vyksta ir žymiai arčiau mūsų. Ne tik gana tolimuose Artimuosiuose Rytuose, bet ir pačiame ES pasienyje – Ukrainoje. Ir ten yra šimtai tūkstančių pabėgėlių, kurie neturi nei pastogės virš galvos (o juk artinasi žiema, kuri žymiai šaltesnė Ukrainoje nei Sirijoje ar tose šalyse, kuriuose glaudžiasi nuo karo baisumų besislapstantys sirai), nei drabužių (artinasi žiema), nei maisto. Šimtai tūkstančių ukrainiečių, kuriuos iš namų išvijo taikūs protestuotojai, kurių namus sugriovė tie patys protestuotojai, prisipirkę patrankų vietinėse parduotuvėse, glaudžiasi stovyklose, glaudžiasi palei konflikto zoną ir nežinia kada galės grįžti į namus, nes antiteroristinė akcija dar nežinia kiek laiko tęsis ir net nežinia, ar ta konflikto zona neišsiplės dar labiau, protestuotojams iš sandėliukų ir rūsių vis išsitraukiant naujų tankų ir šarvuočių, kuriuos ūkiški ukrainiečiai Donbase buvo pasidėję juodai dienai, o protestuotojai surado ir sugalvojo panaudoti savo kai kada ne visai doriems tikslams. Ir toje konflikto, suprantu, ne karo, zonoje žūsta vaikai. Ir jų kūnelius fotografai kai kada nufotografuoja gulinčius ant grindinio, ant pievelių. Tačiau tie vaizdai, nors ir žymiai kraupesni nei to vargšo mažojo siro, niekam nerūpi. Niekam Europoje nerūpi ukrainiečių pabėgėliai, tikrai bėgantys nuo karo. Nerūpi žūstantys ir luošinami ukrainiečių vaikai. Nes Ukrainoje „nėra“ karo. Nes Ukrainoje vyriausybinės pajėgos ir fašistuojantys „Dešiniojo Sektoriaus“ savanoriai kaunasi su paprastais protestuotojais – šachtininkais, žemdirbiais, gamyklų tekintojais. Todėl tai – Ukrainos vidaus reikalas, o ne krikščioniškos Europos. Europos, kurios visos be išimties šalys yra kažką skolingos sirams, etiopams, sudaniečiams, eritrėjiečiams, tačiau nėra nieko skolingos Ukrainai. Ukrainai nėra skolingos net tos šalys, kurios pasirašė Budapešto memorandumą. Netgi JK, kuri padėjo parašą po Budapešto memorandumu, ir ji nėra skolinga ukrainiečių vaikams, luošinamiems tiek fiziškai, tiek dvasiškai, nėra skolinga tų vaikų tėvams, žūstantiems nuo protestuotojų kulkų, sviedinių ir raketų. O štai Lietuva, Latvija, Lenkija ir kitos ES šalys yra skolingos arabams ir afrikiečiams už kolonialistinę 19 amžiaus politiką. Skolingos už Apartheidą Pietų Afrikoje. Azijai skolingos už Raudonųjų Khmerų žiaurumus, už Pol Potą. Ir nesvarbu, kad Lietuva, Latvija ar Lenkija XIX amžiuje buvo okupuotos Rusijos, o kai Kambodžoje vyko skerdynės, šios nedėkingosios beširdės šalys buvo okupuotos Sovietų. Jos vis vien yra moraliai skolingos arabams, afrikiečiams ar kambodžiečiams. Ir tą mums maloniai primena Vokietijos kanclerė, rūpestingai primindama, kad jei mes nepriimsime tų karo ir persekiojamų bėdžių, tai tiek Vokietija, tiek kitos ES senbuvės nebebus tokios geranoriškos ir suprantančios, nebepuls padėti, jei Lietuvai ar Lenkijai iškiltų koks pavojus iš Donecko šachtininkų ar Kalmukijos elnių augintojų pusės. Nes mes esame nedėkingi už teikiamą mums pagalbą ir visokeriopą apsaugą, kad mes pamirštame savo krikščioniškas skolas vargšams sirams, kad nesame solidarūs. O tai, kad mes stengiamės padėti ukrainiečiams, tai kaip ir nesiskaito – juk ukrainiečiai antrarūšiai žmonės, ukrainiečiams nei patiems skauda, nei jų vaikams, kai juos prievartauja ar žudo. Juk ukrainiečiai nenukentėjo nuo kolonistinės XIX amžiaus politikos. O kad ukrainiečiai, kaip, beje, ir lietuviai ar lenkai, nukentėjo nuo fašistinės nacių Vokietijos, kuri išsivaliusi nuo fašizmo jaučiasi skolingia visiems, tik ne Rytų Europai, tai to negalima prisimint – ne politkorektiška, neprotinga. Juk Vokietija mus saugo ir gina, globoja. Ir nesvarbu, kad neleidžia įrengt rytiniame ES ir NATO pakraštyje NATO bazių – juk yra sutartis su Rusija, kuri to neleidžia. O sutarčių juk reikia laikytis. O Budapešto memorandumas gi ne sutartis, o memorandumas. O ir pažadas jame gi dėl garantijų tik Ukrainai.

O Ukraina kas – niekas, Rusijos teisėtų interesų zona, kažkokia antrarūšių žmonių gyvenama teritorija, o ne valstybė su vargstančiais žmonėmis, ne taip kaip Sirija, Sudanas ar Eritrėja. Todėl ukrainiečių vaikams neskauda, jiems nereikia saugaus stogo virš galvos ar šilto maisto dubenėlio. Kurį jei gautų, turbūt nepaspirtų su koja, kaip tą dažnai padaro vargšas, karo nukamuotas išbadėjęs siras Vengrijoje. Ir pyragaitį turbūt ukrainiečių vaikutis suvalgytų, o kas liktų gal savo sesei ar broliui duotų, o ne visą maišelį numestų ant pievos, kaip tie ištroškę ir išbadėję karo nukamuoti pabėgėliai Vengrijoje. Ir nereikia priimt ukrainiečių pas mus. Nereikia priimt jų vaikučių. Juk jie krikščionys – patys skolingi visam pasauliui. Ir jiems (ukrainiečių vaikučiams, banderovcams tiems) tikrai neskauda. Ir žiemą jie tikrai palapinėse nesušals. Nes Ukainoje nėra karo, nėra šaltų žiemų. Ne taip, kaip Turkijoje ar Graikijos salose, kur glaudžiasi nuvargę ir išalkę, bėgantys nuo karo į saugią Europą sirai, pametę savo pasus, bet išsaugoję savo „Iphone“.

Šaltinis

Komentarų: 14

Monika

Na taip... Ukrainiečių nepriimsim, nes supyks putleris. Kam erzinti liūtą? Bet, sakyk ką nori, gražu kai žmonės pasiruošę padėti. Nes dažniausiai, deja, kyla ranka pribaigti vargstantį.

E.

Skiriu pabėgėlius ir avantiūristus-perėjūnus. Pabėgėlis su šeima-suprantama, reikia padėti. Klausimų nekyla, kai pamatai, jog žmogus su neskolintu vaiku ar žmona pateko į EU. Kelionė kainavo tūkstančius pinigų... Daug išsilavinusių specialistų gali turėti santaupų tokiai kelionei ir pradžiai naujame etape.

O už kokius pinigus atsibaladojo šie, nuotraukoje?

Genties vadui paskutinę karvę pardavė? O gal iš islamistų kišenės pasiskolino? Įdomu, kuo gražins skolą tas, vienišas ir sveikas vyras - bombomis ant mūsų galvų ar švinu?

Monika

Pagyvensim - pamatysim... Ir šiaip mūsų saugumas kaip muilo burbulas. Tai...pasimėgaukim kokybišku gyvenimu kol galim.

Dalima

Ką aš žinau... bet pažiūrėjus į jaunus stiprius vyrus, kyla klausimas: kodėl jie bėga iš Tėvynės, kai šiaip, visias laikais ir amžiais Vyrai gindavo savo kraštą, kariaudavo, kovodavo...

E.

Keista, kad youtube pašalino video su "pabėgėlių" darbeliais Europoje. Bet yra įkelta puiki šio rašinio iliustracija iš Vengrijos  čia  arba mūsų svetainėje, prie video įrašų.

Įdomu, kada  yotubai spės šalinti kitą "pabėgėlių" kompromatą? laugh

Žalia rūta

"Nera blogu ar geru pabegeliu ir jeigu mes galim padeti tai reikia padeti ir nereikia galvoti kas yra geresnis, nors as pats esu ukrainetis bet salta ir ukraineciams ir sirijeciams" - pasidalinęs šito delfi.lt rašinio nuoroda pakomentavo mano gatvės kaimynas.

O aš kažkaip pagalvojau apie "dipukus". Kad ir lietuviškus. Daug vyrų. Jaunų vyrų. Žmonos su vaikais nespėjo, liko Lietuvoje. Dipukai veržėsi į Ameriką. Karo nesugriautą. Kodėl?

S

Tai ko taip taboro netoleruojate? Cigonas irgi zmogus. O dabar privaziuotu cia arabu ir vaiksciotumet tik po katedros aikste :))
O

Sudziai tie pabegeliai, nuo ju Kinijos siena uzsitverti. Ar savu bedziu mazai... Apsirengia geriausiai, telefonus minko, eina jie is kur islindo... Matosi, kad agresyvus, psichiatrinese jei vietos Lietuvoje yra, tegu talpina.
Valkata

Super tautinis-ukrainietinis rasinys.

Tik gal reiktu pradeti nuo istaku. Taigi, gyvena slavu tauta (sito turbut nieks neneigs), draugiska su kita slavu tauta. Bet cia musu galinga valstybe (kurios ir ant zemelapio be lupos nerasi) pradeda vadovauti ES ir musu reitingu karalienei reikia dar didesnio <imyzo> nori, tad panaudojant vietinius desiniuosius Juscenka spaudziamas pasirasyti sutarti su ES... Jis nepasiraso, prasideda neramumai. Priminsiu Juscenka teisetai, demokratiskuose rinkimuose isrinktas prezidentas. Padetis astreja, maistas pavyksta, teisetas prezidentas nuverstas... Valstybe tik pries kelis metus gyvavusi normaliai isdraskyta. Kalti, aisku, rusai (jie visada kalti)....

Toliau eina laikas. Naujasis Prezidentas praturteja desimtis kartu (Reuter, o ne rusu duomenys), korupcija tik dideja, didesni patriotai pradeda atvira kova pries mazesnius patriotus. Maidanai seka vienas po kito... Ekonomika, pramone merdi. Pasiekeme ko norejome, patenkinti? Ir valio.

Dalima

Ukrainos vidaus pilietinis karas tai keistas karas. Kai slavai kariauja prieš slavus. (Įsivaizduokim, kad imtų žemaičiai kariausti su dzūkais...) Ten, mano manymu, kariauja turtiniai - politiniai klanai. Kuriuos iš vienos pusės palaiko JAV, iš kitos - RF.

Dalima

 O "pabėgėliai" - tai ES propagandos aukos. Niekur tie žmonės nebūtų bėgę, jei nebūtų tos "priėmimo į Europą" politikos. Gyventų, kovotų savo kraštuose, kaip gyveno nuo amžių pradžios. 

Bet matomai, kažkam tai naudinga - kelti paniką, kelti karus, kurti "pabėgėlius"...

E.

Nežinau, ką turėjo galvoje  vartotojas X, bat man atrodo, kad Putinui naudinga bet kokia betvarkė ir bet kur. Kuo daugiau bėzprėdielo (Putino žargonu kalbant), tuo daugiau galimybių migloje nurauti sau naudos arba paslėpti galus. Jei kitaip tarti, tai Putinas toks gyvis, kuriam betvarkė organiškai būtina. Bent šiuo momentu, kai ryškėja Ukrainos "skylės", artimo rato veikėjų grobstymai, nepamatuota prabanga etc.

 Žodžiu, tarakonai veisiasi ten, kur byra trupiniai ir nesilaikoma higienos, kur kiauros sienos ir "chaliavna" šiluma. O Putinas & Co ir yra tarakonas (Paskaityk vaikiškos poezijos nuo Čiukovskio Smile )

O jei tingi, spausk čia

Kodėl Šveicarijoje, Japonijoje ir dar keliose šalyse neprigyja tas pelėsis (migrantai, teroras, kažkokie korupcijų skandalai? Nes tose šalyse labai tiksliai apibrėžtos svečio ir namiškio taisyklės. Apie įnamius jokių kalbų net nevedama. O Rusija visada buvo iki ausų apsidergusi: be mokslo, užtat su išsičiustijusiais činovnikais, be  savo tautinių fizikinių dydžių pavadinimų, užtat  auksinėmis didvyrių žvaigždėmis apdovanotais technologijų vagimis- atomščikais, raketčikais, kompiuteristais...

Rusija- vagių ir bepročių rezervatas. Ir kol ten bus bent mažiausia galimybė veistis putinams, tol Rusija bus blakynu, tarakonynu ir šiaip - kriminalšovinistiniu šašu ant Žemės motulės kūno.

Orvelai, nevystyk mano komentaro iki diskusijos. Čia šiaip. vakuumui užpildyti  "testas", nors ir nuoširdus Smile

Komentuoti